Belangrijke risicofactoren die zowel een gunstige als ongunstige invloed kunnen uitoefenen op het meerjarenperspectief zijn:

  • Politieke ontwikkelingen (waaronder klimaatakkoord en huurprijsbeleid);
  • Belastingen en heffingen (met name verhuurderheffing en belastingen zoals de vennootschapsbelasting);
  • Consequenties wet- en regelgeving (bijvoorbeeld aangescherpte regelgeving ten aanzien van stiktstof en PFAS);
  • Marktontwikkelingen in de bouwsector en het risico van prijsstijgingen;
  • (Prijs-)ontwikkeling in de woningmarkt en de realisatie van de verkopen;
  • Rente-ontwikkelingen op de kapitaalmarkt.