Verslag ondernemingsraad

12 Verslag Ondernemingsraad

2019 was voor de Ondernemingsraad het tweede jaar van de zittingstermijn van drie jaar. Martin Kooy heeft onze organisatie per 1 maart 2019 verlaten. Zijn plaats in de OR is ingenomen door Randy Soemosemito.

De samenstelling van de OR is als volgt:

Naam Rol Benoemd sinds
Hilco Dekker Voorzitter januari 2018
Jeanine Hollander Vicevoorzitter januari 2018
Randy Soemosemito    Secretaris      maart 2019  
Johannes Wanders Vicesecretaris  januari 2018
Annuska Sohilait-Piete Lid januari 2018
Arjan Moes   Lid januari 2018
Alfred Alkema  Lid januari 2018

De ondernemingsraad is aangesloten bij het Platform Ondernemingsraden van de noordelijke provincies. Dit platform bestaat uit vijf corporaties en wordt gefaciliteerd door een externe adviseur. Twee keer per jaar belegt het Platform een bijeenkomst, waarin door de leden aangedragen onderwerpen worden behandeld. In 2019 zijn de arbeidsvoorwaarden behandeld, hebben we het er over gehad hoe je een pro-actieve OR kunt zijn en is Drenthe Huurt besproken.

De Ondernemingsraad vindt het van belang om vanaf het begin mee te denken over nieuw te formuleren beleid. Naast elkaar en niet achter elkaar. In het kader hiervan werken we veelvuldig in co-creaties.

Vergaderingen 2019

 • Ondernemingsraad - 6*
 • Ondernemingsraad met Directeur Bestuurder - 6*
 • Ondernemingsraad met Raad van Commissarissen - 1*
 • Afvaardiging OR met de Remuneratiecommissie - 1*
 • Bedrijfsarts -1*
 • Vertrouwenspersoon - 1*

Cursussen

 • OR-wetgeving
 • OR Arbo
 • Pro-Actieve OR
 • Arbeidsvoorwaarden
 • Startersdag
 • Inspiratiesessie
 • Training WOR

Organisatieontwikkeling

 • Ontwikkeling sector Vastgoed
 • Strategische Personeels Planning

Arbeidsvoorwaarden

 • Wet Invoering Extra Geboorteverlof
 • Generatiepact 

Adviesaanvragen

 • Ontwikkeling sector Vastgoed
 • Gezamenlijk woonruimteverdeelsysteem Drenthe Huurt
 • Duurzaamheidsvisie Actium

Co-creaties

 • Arbo-commissie
 • Werving en selectie

Informatierecht

 • Jaarverslag
 • Begroting
 • T-rapportages

Inloopspreekuren

 • Ontwikkelingen sector Vastgoed
 • Profielschets nieuwe Directeur-Bestuurder

Arbo

 • Onderzoek klimaatklachten en kantoortuinen
 • Ontwikkeling ziektecijfer
 • Toiletvoorziening Oosterwolde

2019 was voor de Ondernemingsraad het tweede jaar van de zittingstermijn van drie jaar. Martin Kooy heeft onze organisatie per 1 maart 2019 verlaten. Zijn plaats in de OR is ingenomen door Randy Soemosemito.
 

De samenstelling van de OR is als volgt:

Naam Rol Benoemd sinds
Hilco Dekker Voorzitter januari 2018
Jeanine Hollander Vicevoorzitter januari 2018
Randy Soemosemito    Secretaris      maart 2019  
Johannes Wanders Vicesecretaris  januari 2018
Annuska Sohilait-Piete Lid januari 2018
Arjan Moes   Lid januari 2018
Alfred Alkema  Lid januari 2018

De ondernemingsraad is aangesloten bij het Platform Ondernemingsraden van de noordelijke provincies. Dit platform bestaat uit vijf corporaties en wordt gefaciliteerd door een externe adviseur. Twee keer per jaar belegt het Platform een bijeenkomst, waarin door de leden aangedragen onderwerpen worden behandeld. In 2019 zijn de arbeidsvoorwaarden behandeld, hebben we het er over gehad hoe je een pro-actieve OR kunt zijn en is Drenthe Huurt besproken.

De Ondernemingsraad vindt het van belang om vanaf het begin mee te denken over nieuw te formuleren beleid. Naast elkaar en niet achter elkaar. In het kader hiervan werken we veelvuldig in co-creaties.

Vergaderingen 2019

 • Ondernemingsraad - 6*
 • Ondernemingsraad met Directeur Bestuurder - 6*
 • Ondernemingsraad met Raad van Commissarissen - 1*
 • Afvaardiging OR met de Remuneratiecommissie - 1*
 • Bedrijfsarts -1*
 • Vertrouwenspersoon - 1*

Cursussen

 • OR-wetgeving
 • OR Arbo
 • Pro-Actieve OR
 • Arbeidsvoorwaarden
 • Startersdag
 • Inspiratiesessie
 • Training WOR

Organisatieontwikkeling

 • Ontwikkeling sector Vastgoed
 • Strategische Personeels Planning

Arbeidsvoorwaarden

 • Wet Invoering Extra Geboorteverlof
 • Generatiepact 

Adviesaanvragen

 • Ontwikkeling sector Vastgoed
 • Gezamenlijk woonruimteverdeelsysteem Drenthe Huurt
 • Duurzaamheidsvisie Actium

Co-creaties

 • Arbo-commissie
 • Werving en selectie

Informatierecht

 • Jaarverslag
 • Begroting
 • T-rapportages

Inloopspreekuren

 • Ontwikkelingen sector Vastgoed
 • Profielschets nieuwe Directeur-Bestuurder

Arbo

 • Onderzoek klimaatklachten en kantoortuinen
 • Ontwikkeling ziektecijfer
 • Toiletvoorziening Oosterwolde
Volgend hoofdstuk: Jaarrekening