Voorwoord

1 Voorwoord

Beste lezer,

Bij het schrijven van dit voorwoord zitten we midden in de Coronacrisis. Een periode van onzekerheid en onduidelijkheid. Wat dit voor de toekomst zal betekenen, dat weten we nog niet. Wel weten we dat we ons werk met evenveel betrokkenheid en inzet zullen doen als in 2019.

Afgelopen jaar was het tweede jaar van onze strategische koers. Een jaar waarin we goed op koers liggen als het gaat om onze drie pijlers: we hebben oog voor ieder mens, we zijn vernieuwend, we gaan voor duurzaam. Een jaar waarin we mooie resultaten behaalden.

Met oog voor ieder mens

In 2019 wezen we bijna al onze woningen toe aan huishoudens met een inkomen onder € 38.035. Ook namen we 134 woningen over van Mooiland, al deze gezinnen verwelkomden we als nieuwe huurder van Actium.

Onze huurprijzen zijn met maximaal 61 procent van de maximale huurprijs lager dan het landelijk gemiddelde. Om ervoor te zorgen dat iedereen zijn huur kan betalen, investeren we in het voorkomen van betalingsproblemen en dat werkt. In 5 jaar tijd daalde het aantal huisuitzettingen door huurachterstand van 48 naar 5. Een resultaat waar we trots op zijn.

Onze huurders worden steeds ouder. We willen graag dat zij zolang mogelijk goed en veilig thuis kunnen wonen. Daarom ontwikkelden we een langer zelfstandig thuis pakket. Dit pakket bestaat uit kleine praktische aanpassingen. Er is veel animo voor en bewoners zijn enthousiast. In ons nieuwe Beleefhuis kunnen belangstellenden zien hoe je met die kleine aanpassingen langer thuis kunt wonen.

We betrekken bewoners actief bij ons beleid en de plannen die we maken. MEVM is als formele vertegenwoordiger van onze huurders een belangrijke partner. Daarnaast organiseerden we bewonersadviesgroepen en betrokken we bewoners bij planmatig onderhoud, renovatie en nieuwbouw. De samenwerking met Mijn Buurt Assen verlengden we voor 4 jaar. Er werden binnen dit initiatief in 2019 maar liefst bijna 100 bewonersinitiatieven ingediend.

Duurzaam

Niet zoals gepland in 2020, maar ál in het najaar van 2019 behaalden we gemiddeld label B voor ons hele woningbezit. Een prachtige prestatie. We verduurzaamden 2.371 woningen. Op 1.836 woningen legden we 14.000 zonnepanelen. In totaal gaven we bijna 20 miljoen uit aan planmatig onderhoud. Ook leverden we 268 duurzame nieuwbouwwoningen op. 

De duurzaamheidsvraagstukken die er liggen zijn uitdagend. Ontwikkelingen gaan snel en onze transformatieopgave is groot. Om hier samen van te leren nemen we deel aan de pilot Drenthe Woont Circulair. Binnen deze samenwerking leveren we in 2020 20 woningen op die voldoen aan de principes van circulair bouwen.

Ook binnen Actium werken we aan een duurzame organisatie. Het initiatief #groendoen, dat bestaat uit een groep enthousiaste collega’s, zorgt ervoor dat we worden uitgedaagd om ons werk zo groen mogelijk te doen.

Vernieuwend

Ook in 2019 zijn we als organisatie weer gegroeid. We experimenteren en leren steeds meer en zoeken nog nadrukkelijker de samenwerking met bekende en onbekende partijen. Of het nu gaat om opvang van kwetsbare doelgroepen, de ontwikkeling van nieuwe woonvormen of de inzet van data: we hebben elkaars ervaring en expertise nodig.

We investeerden gericht in de ontwikkeling van medewerkers. We organiseerden twee LABS, waarin we leerden om aan de hand van een actueel vraagstuk in twee dagen te komen tot een prototype. De meesten daarvan brengen we nu daadwerkelijk in de praktijk.

Afscheid Elles Dost

In de laatste maand van 2019 nam Elles Dost na bijna 8 jaar afscheid als directeur-bestuurder. Onder leiding van Elles heeft Actium zich ontwikkeld tot een gezonde, solide organisatie en moderne en lerende corporatie. Daar zijn we haar dankbaar voor.

Trots

Ik kijk met trots terug op 2019. Een jaar waarin we iedere dag weer met veel passie werkten aan een fijn thuis voor onze huurders, nu en in de toekomst. Een jaar waarin we onszelf uitdaagden om te leren en experimenteren. Een jaar waarin we samen met onze partners mooie resultaten behaalden. We hopen dat, ondanks de onzekere tijd waarin we nu leven, het jaar 2020 ook een betekenisvol jaar wordt, voor ons allemaal.

Veel leesplezier,

Marcel van Halteren

Directeur-bestuurder a.i.

Volgend hoofdstuk: Betaalbaarheid & verhuringen